شرایط VIP


شرایط استثناییبرای مشتریان VIP
وضعیت VIP به حساب هایی اختصاص پیدا می کند که سپرده ای بیش از JPY5.000.000 / 50.000EUR / 50.000USD دارند
فقط اعداد و حروف لاتین
*
*
*

مزایای وضعیت VIP

"مدیر حساب" اختصاصی

شرایط منعطف تجاری
(با موافقت مدیریت)

کمک توسط تحلیل گر در ایجاد سبد سرمایه گذاری با GeWorko

واریز/برداشت وجه با جبران کارمزد

تزریق اعتبار پیشرفته تا سقف 10.000USD / 10.000EUR / 1.000.000JPY به حساب تجاری شما
(به منظور حمایت مارجینی از معاملات باز، طبق توافق صورت گرفته با مدیر و همراه با کپی تائیدیۀ واریز بانکی)

تماس