کتابخانه ابزار ترکیبی شخصی PCI


این گروه شامل ابزارهای ترکیبی شخصی (PCI) می شود که توسط تحلیل گران IFC Markets برای معامله در ترمینال معاملاتی NetTradeX ایجاد شده اند.

ایجاد PCI با استفاده از روش GeWorko از طریق رابط ساده و کاربر-پسند انجام می شود که در آن ارزش دارائی پایه (سبد) به ارزش دارائی مظنه (سبد) بیان می شود. ابزار شخصی در هنگام انجام معاملات به دو دارائی برای خرید و فروش تبدیل می شود. معامله گر در مجموع ساختار ابزار، به هر مؤلفه (دارائی) یک وزن فردی اختصاص می دهد. صدها دارائی در رده های مختلف (ارزها، فلزات گرانبها، قراردادهای CFD در شاخص ها، کالاها و سهام) برای ایجاد یک PCI موجود هستند.

معامله گر بطور خودکار تاریخچۀ قیمت PCI ایجاد شده را همراه با عمق موجود برای مؤلفه هایش دریافت می کند (بطور معمول، کمتر از چند سال نیست).

معامله PCI بصورت مجموعه ای از تراکنش های همۀ مؤلفه هایش در حجم های معین انجام می شود و یک رابط در ترمینال معاملاتی پیاده سازی می شود که امکان انجام چنین تراکنشی را با یک دستور واحد میسر می کند (خرید، فروش، ثبت یک دستور PCI).

معامله گران در حال حاضر فرصت ایجاد نمودارها، انجام تحلیل تکنیکی و معاملۀ PCI را در اختیار دارند.

اسپرد PCI، در جدول "بررسی بازار" (Market watch) در ترمینال معاملاتی نمایش داده می شود و به عنوان یک میانگین موزون اسپردهای مؤلفه هایش ایجاد شده است.

سوآپ PCI برابر است با مجموع سوآپ مؤلفه هایش.

مارجین PCI برابر است با مجموع مارجین های مؤلفه هایش.

شما می توانید اطلاعات کامل دربارۀ اجرای تراکنش ها و دستورهای در حال انتظار مؤلفه های PCI را در اینجا پیدا کنید.

کاربر برای معاملۀ PCI انتخاب شده باید اعمال زیر را انجام دهد:

 • در ردیف PCI انتخاب شده روی "دانلود" کلیک کنید

لطفاً آموزش استفاده از ابزارهای معاملاتی شخصی و همچنین آموزش کار با کتابخانۀ PCI را مطالعه بفرمایید.

شما می توانید با استفاده از ماشین حساب سود/زیان و ماشین حساب مارجین، نتیجۀ معامله و مارجین را محاسبه کنید.
با عرض پوزش، نتیجه ای برای جستجوی شما یافت نشد
لطفا نوع حساب در پلتفرم Net TradeX را انتخاب کنید
Standard-Fixed
Beginner-Fixed
Demo-Fixed & Floating
trading platform nettradex
trading platform nettradex
انتخاب همه
 • بر اساس نوع، ساختار

   • کالاها
   • ارز تقاطع
   • شاخص ارز
   • جفت ساده
   • فلزات
   • سبد ساده
   • اسپرد برای دو سبد
 • بر اساس نوع دارائی

  • ارز
  • ترکیب شده
  • کالا
  • سهام و شاخص ها
ابزار نام ساختار اسپرد
به پیپ
اندازۀ 1 پیپ حداقل حجم نمودار نصب کردن
ارز
&AUD_Indexشاخص AUD
AUD
CAD,CHF,EUR...
34 0.00001 95.45 aud-index-chartنصب کردن
&CAD_Indexشاخص ارز CAD
CAD
AUD,CHF,EUR...
34 0.00001 95.10 cad-index-chartنصب کردن
&CNHJPYیوآن در برابر ین
CNH
JPY
63 0.0001 67591.00 cnhjpy-chartنصب کردن
&CNHRUBیوآن در برابر روبل
CNH
RUB
167 0.0001 67591.00 cnhrub-chartنصب کردن
&EUR_Indexشاخص ارز “Europe”
EUR
USD,JPY,GBP...
35 0.00001 86.79 eur-index-chartنصب کردن
&GBP_Indexشاخص ارز GBP
GBP
AUD,CAD,CHF...
46 0.00001 67.78 gbp-index-chartنصب کردن
&JPY_Indexشاخص ارز JPY
JPY
AUD,CAD,CHF...
33 0.00001 81.73 jpy-index-chartنصب کردن
&RUBJPYروبل دربرابر ین
RUB
JPY
348 0.00001 592156.98 rubjpy-chartنصب کردن
&TRYJPYلیرۀ ترکیه در برابر ین
TRY
JPY
126 0.0001 35352.80 tryjpy-chartنصب کردن
&VSUSD_Indexشاخص "ارزها در برابر USD"
EUR,JPY,GBP...
USD
20 0.00001 92.71 vsusd-index-chartنصب کردن
&XAGAUDنقره در برابر دلار استرالیا
XAG
AUD
62 0.001 500.00 xagaud-chartنصب کردن
&XAGJPYنقره در برابر ین ژاپن
XAG
JPY
530 0.0001 606.01 xagjpy-chartنصب کردن
&XAGMXNنقره در برابر پزوی مکزیک
XAG
MXN
852 0.001 606.03 xagmxn-chartنصب کردن
&XAUAUDطلا در برابر دلار استرالیا
XAU
AUD
97 0.01 10.00 xauaud-chartنصب کردن
&XAUCNHطلا در برابر یوآن
XAU
CNH
492 0.01 10.00 xaucnh-chartنصب کردن
&XAUJPYطلا در برابر ین
XAU
JPY
73 0.01 10.00 xaujpy-chartنصب کردن
&XAURUBطلا در برابر روبل
XAU
RUB
1519 0.1 10.00 xaurub-chartنصب کردن
&ZARJPYراند آفریقای جنوبی در برابر ین
ZAR
JPY
47 0.0001 129223.80 zarjpy-chartنصب کردن
کالا
&BRENT/EURنفت برنت در برابر یورو
#C-BRENT
EUR
578 0.0001 241.56 brent-eur-chartنصب کردن
&BRENT/NOKنفت BRENT در برابر کرون نروژ
#C-BRENT
NOK
578 0.001 206.83 brent-nok-chartنصب کردن
&BRENT/RUBنفت BRENT در برابر روبل
#C-BRENT
RUB
869 0.01 46.43 brent-rub-chartنصب کردن
&BRENT/WTIنفت BRENT در برابر نفت WTI
#C-BRENT
OIL
269 0.00001 100.00 brent-wti-chartنصب کردن
&GAS/OILگاز طبیعی در برابر نفت WTI
#C-NATGAS
OIL
936 0.00001 0.13 natgas-oil-chartنصب کردن
&GAS/RUBگاز طبیعی در برابر روبل
#C-NATGAS
RUB
1482 0.001 3342.25 natgas-rub-chartنصب کردن
&Grain_4شاخص غلات
#C-CORN,#C-OATS...
USD
1720 0.001 4.29 grain-4-chartنصب کردن
&OIL/CADنفت WTI در برابر دلار کانادا
OIL
CAD
890 0.0001 218.29 oil-cad-chartنصب کردن
&SumOIL/GASنفت در برابر گاز طبیعی
#C-BRENT,OIL
#C-NATGAS
504 0.00001 100.00 oil-gas-chartنصب کردن
&WHEAT/CAD گندم در برابر دلار کانادا
#C-WHEAT
CAD
2661 0.001 19.65 wheat-cad-chartنصب کردن
&WHEAT/RUBگندم در برابر روبل
#C-WHEAT
RUB
1698 0.1 19.38 wheat-rub-chartنصب کردن
&WTI/JPYنفت WTI در برابر ین ژاپن
OIL
JPY
75 0.001 218.29 wti-jpy-chartنصب کردن
سهام و شاخص ها
&Energy_Stocksشاخص انرژی
#S-BP,#S-COP...
USD
1007 0.0001 0.09 energy-stocks-chartنصب کردن
&Finance_Stocksشاخص مالی
#S-AIG,#S-BAC...
USD
1121 0.0001 0.20 finance-stocks-chartنصب کردن
&Health_Stocksشاخص بهداشت و درمان
#S-JNJ,#S-LLY...
USD
1191 0.0001 0.05 health-stocks-chartنصب کردن
&Indices_EUشاخص های سهام اروپا
DE30,FR40,GB100
EUR
575 0.01 0.33 indices-eu-chartنصب کردن
&Industrial_Stocksشاخص صنعتی
#S-BA,#S-CAT...
USD
1119 0.0001 0.11 industrial-stocks-chartنصب کردن
&Materials_Stocksشاخص معدن
#S-AA,#S-DD...
USD
1022 0.0001 0.03 materials-stocks-chartنصب کردن
&Non-cyclical_Stocksشاخص سهام غیر دوره ای
#S-KO,#S-MCD...
USD
1139 0.0001 0.06 non-cyclical-stocks-chartنصب کردن
&RUS10شاخص سهام روسیه
#R-AFKS,#R-GAZP...
USD
125 0.01 1.54 rus10-chartنصب کردن
&Technology_Stocksشاخص فن آوری عالی
#S-AAPL,#S-AMZN...
USD
1160 0.0001 0.56 technology-stocks-chartنصب کردن
ترکیب شده
&XOM/BRENTسهام Exxon Mobil در برابر نفت برنت
#S-XOM
#C-BRENT
176 0.00001 0.49 xom-brent-chartنصب کردن

تماس