قراردادهای CFD روی کالاهای آتی


ابزارهای این گروه اجازۀ سرمایه گذاری روی نوسانات قیمتی کالا از طریق سلف های نقد را می دهد.

تعدادی قرارداد CFD روی نزدیک ترین قراردادهای آتی روی هر کالا فراهم می شوند. تاریخ شروع معامله، پایان معامله و وضعیت کنونی برای هر CFD ذکر می شوند. سه وضعیت وجود دارند که عبارتند از:

 • معامله - فرصتی برای انجام معاملات و ثبت دستورها بدون هیچ گونه محدودیت (در خلال روزهای کاری).
 • فقط خاتمه - فقط خاتمۀ معاملات از پیش باز شده (معمولاً دو روز قبل از تاریخ پایان معامله تنظیم می شود).
 • بسته - معاملات هنوز باز نشده است و یا تاریخ پایان معامله فرارسیده است. بعد از 42 روز پس از تاریخ پایان معامله قراردادهای CFD روی معاملات آتی از لیست ابزارها حذف خواهند شد.

معاملۀ چنین CFD در حین روزهای معاملاتی سلف ها انجام می شود. تاریخ پایان معاملۀ هر CFD بر اساس نقدینگی قرارداد آتی و آغاز دورۀ زمانی تحویل پیش از انقضای قرارداد آتی تنظیم می شود. نمادهای ابزارهای این گروه با #F- شروع می شوند.

شما می توانید با استفاده از ماشین حساب سود/زیان و ماشین حساب مارجین، نتیجۀ معامله و مارجین را محاسبه کنید.
با عرض پوزش، نتیجه ای برای جستجوی شما یافت نشد
لطفاً نوع حساب در پلتفرم MetaTrader 4 را انتخاب کنید
Standard-Fixed
Micro-Fixed
Demo-Fixed
Demo-Floating
انتخاب همه
 • رده

   • CATEGORY_CFD_ETF
   • کشاورزی
   • انرژی
   • ابزارهای طلایی
   • فلزات
   • ترکیبی
ابزار اسپرد
به پیپ
فاصلۀ دستور
به پیپ
سوآپ
(خرید/فروش)
USD در 1 لات

حداقل
تغییر قیمت
لات مارجین در % شروع معامله / پایان معامله وضعیت
فلزات
مس
#F-HGN7 50 100 - / - USD per 1 lot 0.0001 25000 pounds 2.5 %
22.02.2017
28.06.2017
متوقف
#F-HGU7 50 100 -6.25 / -0.53 USD per 1 lot 0.0001 25000 pounds 2.5 %
24.04.2017
29.08.2017
باز
#F-HGZ7 50 100 -6.30 / -0.53 USD per 1 lot 0.0001 25000 pounds 2.5 %
26.06.2017
28.11.2017
باز
انرژی
گاز طبیعی
#F-NGN7 20 40 - / - USD per 1 lot 0.001 10000 mmBtu 2.5 %
21.04.2017
27.06.2017
متوقف
#F-NGQ7 20 40 -2.83 / -0.24 USD per 1 lot 0.001 10000 mmBtu 2.5 %
23.05.2017
26.07.2017
باز
#F-NGU7 20 40 -2.82 / -0.24 USD per 1 lot 0.001 10000 mmBtu 2.5 %
23.06.2017
28.08.2017
باز
#F-NGV7 20 40 - / - USD per 1 lot 0.001 10000 mmBtu 2.5 %
24.07.2017
26.09.2017
متوقف
ﻧﻔﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ
#F-HON7 40 80 - / - USD per 1 lot 0.0001 42000 gallons 2.5 %
25.04.2017
29.06.2017
متوقف
#F-HOQ7 40 80 -6.01 / -0.51 USD per 1 lot 0.0001 42000 gallons 2.5 %
25.05.2017
28.07.2017
باز
#F-HOU7 40 80 -6.02 / -0.51 USD per 1 lot 0.0001 42000 gallons 2.5 %
27.06.2017
30.08.2017
باز
#F-HOV7 40 80 - / - USD per 1 lot 0.0001 42000 gallons 2.5 %
26.07.2017
28.09.2017
متوقف
نفت BRENT
#F-BRNQ7 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
25.04.2017
29.06.2017
متوقف
#F-BRNU7 6 12 -4.58 / -0.39 USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
25.05.2017
28.07.2017
باز
#F-BRNV7 6 12 -4.60 / -0.39 USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
27.06.2017
30.08.2017
باز
#F-BRNX7 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
26.07.2017
28.09.2017
متوقف
نفت WTI
#F-CLN7 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
17.04.2017
19.06.2017
متوقف
#F-CLQ7 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
17.05.2017
19.07.2017
متوقف
#F-CLU7 6 12 -4.36 / -0.37 USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
15.06.2017
21.08.2017
باز
#F-CLV7 6 12 -4.38 / -0.37 USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
17.07.2017
19.09.2017
باز
کشاورزی
شکر
#F-SBN7 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1120 x 100 pounds 2.5 %
23.02.2017
29.06.2017
متوقف
#F-SBV7 6 12 -1.50 / -0.13 USD per 1 lot 0.01 1120 x 100 pounds 2.5 %
25.04.2017
28.09.2017
باز
#F-SBH8 6 12 -1.57 / -0.13 USD per 1 lot 0.01 1120 x 100 pounds 2.5 %
27.06.2017
27.02.2018
باز
كاكائو
#F-CCN7 10 20 - / - USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5 %
09.02.2017
15.06.2017
متوقف
#F-CCU7 10 20 -1.79 / -0.15 USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5 %
10.04.2017
16.08.2017
باز
#F-CCZ7 10 20 -1.83 / -0.15 USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5 %
13.06.2017
15.11.2017
باز
قهوۀ عربیکا
#F-KCN7 50 100 - / - USD per 1 lot 0.01 375 x 100 pounds 2.5 %
14.02.2017
20.06.2017
متوقف
#F-KCU7 50 100 -4.70 / -0.40 USD per 1 lot 0.01 375 x 100 pounds 2.5 %
13.04.2017
21.08.2017
باز
#F-KCZ7 50 100 -4.82 / -0.41 USD per 1 lot 0.01 375 x 100 pounds 2.5 %
16.06.2017
20.11.2017
باز
سویا
#F-QBSN7 20 40 - / - USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
22.02.2017
28.06.2017
متوقف
#F-QBSX7 20 40 -4.67 / -0.39 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
24.04.2017
27.10.2017
باز
#F-QBSF8 20 40 -4.71 / -0.40 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
26.06.2017
27.12.2017
باز
کنجاله سویا
#F-ZMN7 80 160 - / - USD per 1 lot 0.01 100 short tons 2.5 %
22.02.2017
28.06.2017
متوقف
#F-ZMQ7 80 160 -3.01 / -0.25 USD per 1 lot 0.01 100 short tons 2.5 %
24.04.2017
27.07.2017
باز
#F-ZMZ7 80 160 -3.08 / -0.26 USD per 1 lot 0.01 100 short tons 2.5 %
26.06.2017
28.11.2017
باز
#F-ZMF8 80 160 - / - USD per 1 lot 0.01 100 short tons 2.5 %
25.07.2017
27.12.2017
متوقف
گندم
#F-ZWN7 20 40 - / - USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
22.02.2017
28.06.2017
متوقف
#F-ZWU7 20 40 -2.32 / -0.20 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
24.04.2017
29.08.2017
باز
#F-ZWZ7 20 40 -2.43 / -0.20 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
26.06.2017
28.11.2017
باز
آب پرتقال
#F-JON7 40 80 - / - USD per 1 lot 0.01 150 x 100 pounds 2.5 %
23.02.2017
29.06.2017
متوقف
#F-JOU7 40 80 -1.74 / -0.15 USD per 1 lot 0.01 150 x 100 pounds 2.5 %
25.04.2017
30.08.2017
باز
#F-JOX7 40 80 -1.75 / -0.15 USD per 1 lot 0.01 150 x 100 pounds 2.5 %
27.06.2017
30.10.2017
باز
جو
#F-ZON7 30 60 - / - USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
22.02.2017
28.06.2017
متوقف
#F-ZOU7 30 60 -1.35 / -0.11 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
24.04.2017
29.08.2017
باز
#F-ZOZ7 30 60 -1.36 / -0.11 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
26.06.2017
28.11.2017
باز
دانه ذرت
#F-ZCN7 10 20 - / - USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
22.02.2017
28.06.2017
متوقف
#F-ZCU7 10 20 -1.76 / -0.15 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
24.04.2017
29.08.2017
باز
#F-ZCZ7 10 20 -1.83 / -0.15 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
26.06.2017
28.11.2017
باز
گاو زنده
#F-LEQ7 200 400 -4.33 / -0.36 USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
04.04.2017
03.08.2017
باز
#F-LEV7 200 400 -4.39 / -0.37 USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
30.05.2017
05.10.2017
باز
گاو گوشتی
#F-GFQ7 200 400 -7.12 / -0.60 USD per 1 lot 0.001 500 x 100 pounds 2.5 %
24.04.2017
30.08.2017
باز
#F-GFU7 200 400 -7.12 / -0.60 USD per 1 lot 0.001 500 x 100 pounds 2.5 %
22.05.2017
27.09.2017
باز
پنبه
#F-CTN7 30 60 - / - USD per 1 lot 0.01 500 x 100 pounds 2.5 %
15.02.2017
22.06.2017
متوقف
#F-CTZ7 30 60 -3.14 / -0.26 USD per 1 lot 0.01 500 x 100 pounds 2.5 %
18.04.2017
21.11.2017
باز
#F-CTH8 30 60 -3.13 / -0.26 USD per 1 lot 0.01 500 x 100 pounds 2.5 %
20.06.2017
20.02.2018
باز
برنج شلتوک
#F-ZRN7 100 200 - / - USD per 1 lot 0.001 2000 cwt 2.5 %
22.02.2017
28.06.2017
متوقف
#F-ZRU7 100 200 -2.19 / -0.18 USD per 1 lot 0.001 2000 cwt 2.5 %
24.04.2017
29.08.2017
باز
#F-ZRX7 100 200 -2.22 / -0.19 USD per 1 lot 0.001 2000 cwt 2.5 %
26.06.2017
27.10.2017
باز
گوشت غیر حلال
#F-HEM7 100 200 - / - USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
10.04.2017
12.06.2017
متوقف
#F-HEN7 100 200 - / - USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
08.05.2017
13.07.2017
متوقف
#F-HEQ7 100 200 -3.05 / -0.26 USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
08.06.2017
10.08.2017
باز
#F-HEV7 100 200 -2.54 / -0.21 USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
11.07.2017
11.10.2017
باز
قهوۀ روبوستا
قهوۀ روبوستا
#F-RCN7 6 12 - / - USD per 1 lot 1 10 2.5 %
23.02.2017
29.06.2017
متوقف
#F-RCU7 6 12 -1.95 / -0.16 USD per 1 lot 1 10 2.5 %
25.04.2017
30.08.2017
باز
#F-RCX7 6 12 -1.93 / -0.16 USD per 1 lot 1 10 2.5 %
27.06.2017
30.10.2017
باز

تماس