راهنمای سریع ایجاد و معاملۀ PCI


ابزار ترکیبی شخص GeWorko که بر مبنای ترمینال تجاری تحلیل NetTradeX مخصوص کامیپوتر ایجاد می شود، یک ابزار موثر برای تحلیل تکنیکی، مدیران سرمایۀ سبد تجاری و معامله گران است.
این بخش به شما کمک می کند که به چگونگی ایجاد ابزار ترکیبی شخصی GeWorko پی ببرید و کار با ابزارهای ترکیبی PCI در پلت فرم NetTradeX PC مخصوص کامیپوتر را آغاز کنید.
با فراگیری استفاده از روش GeWorko، کیفیت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری را به سطح جدیدی ارتقاء خواهید بخشید.

به منظور ایجاد یک PCI جدید توسط روش GeWorko در پنجرۀ "بررسی بازار" (Market watch) راست کلیک کرده و از فهرست آبشاری گزینۀ "ایجاد PCI GeWorko" را انتخاب کنید.

شما با کمک پلت فرم تجاری تحلیلی نت ترید ایکس (NetTradeX) می توانید به یک تاریخچۀ عمیق از هر ابزار ترکیبی فردی GeWorko دست پیدا کنید. تاریخچه ای که همواره به روز رسانی می شود. تاریخچۀ قیمت ها به شکل انواع مختلف نمودار (خطی، شمعی و میله ای) در چهارچوب های زمانی متنوع ارائه می شوند. برای باز کردن یک نمودار تاریخچۀ قیمتی مربوط به ابزار ترکیبی فردی باید طبق مراحل زیر عمل کنید:

برای اضافه کردن PCI دلخواه تان به فهرست ابزارهای مورد استفاده باید در پنجرۀ "قیمت های جاری" (Market watch)، فهرست زمینه را باز کنید یا اینکه در نوار فهرست روی "معامله -> اضافه کردن ابزار..." کلیک کنید.

شما از طریق مدل ایجاد PCI نه تنها قادر خواهید بود ابزارهای جدید و نمودارهایی برای تحلیل تکنیکی در مقیاس کامل ایجاد نمایید، بلکه می توانید همان PCI ایجاد شده توسط خودتان را معامله کنید.

معاملات نزد IFC Markets را آغاز کنید افتتاح حساب بیشتر بیاموزید
تماس