روحیۀ بازار


طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 13 اکتبر منتشر شد و آمار تا 10 اکتبر را پوشش می دهد میزان معاملات خالص فروش دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته بیش از پیش کاهش پیدا کرد و از 16.82 میلیارد دلار به 15.41 میلیارد دلار رسید. معاملات فروش دلار کاهش پیدا کردند علی رغم اینکه گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی برای سپتامبر ضعیف تر از حد انتظار بود.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 29 سپتامبر منتشر شد و آمار تا 26 سپتامبر را پوشش می دهد، میزان معاملات فروش خالص دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ قبل از 13.19 میلیارد دلار به 17.38 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. میزان معاملات فروش دلار افزایش پیدا کردند علی رغم اینکه فدرال ریزرو طبق آنچه انتظار می رفت اعلام کرد که در ماه اکتبر ترازنامۀ 4.5 تریلیون دلاری اش را کاهش می دهد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه، 22 سپتامبر، منتشر شد و آمار تا 19 سپتامبر را پوشش می دهد، میزان معاملات فروش دلار در هفتۀ گذشته در برابر ارزهای اصلی در 11.57 میلیارد دلار به 13.19 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. آمار اقتصادی که در خلال هفته منتشر شدند در آستانۀ نشست دو روزۀ فدرال ریزرو درهم آمخته بودند.

به گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه، 15 سپتامبر منتشر شد و آمار تا 12 سپتامبر را پوشش می دهد، میزان معاملات فروش دلار در برابر ارزهای اصلی در طی هفتۀ گذشته از 10.88 میلیارد دلار به 11.57 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. آمار اقتصادی ایالات متحده درهم آمیخته بودند چراکه بهای تولیدکننده در اوت افزایش پیدا کرد اما خرده فروشی 0.2% کاهش داشت.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در جمعه هشتم سپتامبر منتشر شد و آمار تا 5 سپتامبر را پوشش می دهد، میزان معاملات فروش دلار در هفتۀ گذشته در برابر ارزهای اصلی از 10.26 میلیارد دلار به 10.88 میلیارد دلار افزایش پیدا کردند. اشتغال بخش غیرکشاورزی در ایالات متحده در ماه اوت سال جاری میلادی 156هزار شغل افزایش پیدا کرد که کمتر از رقم 180هزار شغلی است که بازار انتظار داشت اعلام شود و از رقم به شکل نزولی تصحیح شدۀ 189هزار شغل برای ژوئیه نیز کمتر است.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه، اول سپتامبر، منتشر شد و آمار تا 29 اوت را پوشش می دهد، میزان معاملات فروش دلار در هفتۀ گذشته در برابر ارزهای اصلی از 9.4 میلیارد دلار به 10.26 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. آمار اقتصادی منتشر شده در طی هفته ضعیف بودند و جانت یلن، رئیس فدرال ریزرو، در سخنرانی اش در اجلاس رؤسای بانک های مرکزی در جکسون هول دربارۀ سیاست پولی آینده صحبت نکرد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در جمعه 25 اوت منتشر شد و آمار تا 22 ماه اوت را پوشش می دهد، میزان معاملات فروش خالص دلار در هفتۀ گذشته در برابر ارزهای اصلی از 8.84 میلیارد دلار به 9.4 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. صورتجلسۀ نشست فدرال ریزرو که حامی کاهش نرخ بهره بود انتظارات برای یک افزایش نرخ بهرۀ دیگر در امسال را کاهش داد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 18 اوت منتشر شد و آمار تا 15 اوت را پوشش می دهد میزان معاملات خالص فروش دلار در هفتۀ گذشته در برابر ارزهای اصلی از 10.23 میلیارد دلار به 8.84 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. افزایش تورم و خرده فروشی نشان دهندۀ ادامۀ رشد اقتصادی ایالات متحده هستند

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه یازدهم ماه اوت منتشر شد و آمار تا هشتم اوت را پوشش می دهد، معاملات خالص فروش دلار در هفتۀ قبل در برابر ارزهای اصلی از رقم 4.21 میلیارد دلار به رقم 10.23 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. معاملات فروش دلار افزایش پیدا کردند علی رغم اینکه گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی ماه ژوئیه قوی اعلام شد و چشم انداز مثبت برای اقتصاد ایالات متحده را ارتقا داد.

آمار بازار کار ایالات متحده برای ماه ژوئیه بسیار مثبت اعلام شد. تعداد اشتغال جدید بخش غیرکشاورزی 209هزار شغل افزایش داشت که بسیار بهتر از پیش بینی بود. نرخ بیکاری در ایالات متحده از رقم 4.4% در ژوئن به رقم 4.3% در ماه ژوئیه رسید که پایین ترین سطح طی 16 سال اخیر است. آمار مربوط به بازار کار در کنار آمار مربوط به تورم و تولید ناخالص داخلی در تعیین زمان افزایش نرخ بهرۀ فدرال ریزرو اهمیت دارند. طبق قراردادهای آتی FedWatch احتمال چنین اتفاقی در امسال مجدداً به 50% رسید در حالیکه پیش از انتشار آمار مربوط به بازار کار به 44% رسید. به همین دلیل شاخص دلار برای اولین بار پس از سه هفتۀ متوالی در هفتۀ قبل رشد کرد. آمار مربوط به تورم ژوئیه در 11 اوت 2017 در ایالات متحده منتشر می شود که می تواند بر نواسانات بازار ارز تاثیر بگذارد.

تماس