بررسی بازار


شاخص های سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه با رشد بسته شدند چراکه مجلس سنا بودجۀ 4 تریلیون دلاری برای سال 2018 را به تصویب رساند که راه را برای جمهوری خواهان هموار می کند تا بدون حمایت دموکرات ها به دنبال اصلاح قانون اخذ مالیات باشند. کاهش ارزش دلار بیشتر شد چراکه گزارش شد ترامپ تمایل دارد تا "جروم اچ. پاول" که خواهان کاهش نرخ بهره است رئیس بعدی فدرال ریزرو باشد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.3% کاهش به 93.158 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones industrial average) زیان ابتدایی را جبران کرد و با کمتر از 0.1% رشد به رکورد بی سابقۀ 23163.04 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 0.84 واحد افزایش به رکورد جدید 2562.10 واحد رسید چراکه رشد سهام بخش های خدمات عمومی و بهداشت و درمان زیان بخش های فن آوری و کالاهای مصرفی اساسی را جبران کرد. شاخص نزدک (Nasdaq) با 0.3% ریزش در 6605.07 واحد بسته شد.

شاخص های سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه رشد کردند و در رکوردهای جدید بسته شدند چراکه گزارش های درآمدی شرکت ها بهتر از حد انتظار بودند. دلار ضعیف شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% ریزش به 93.407 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 0.1% رشد به رکورد 2561.26 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.2% رشد به رکورد جدید 23157.60 واحد رسید چراکه گزارش درآمدی بهتر از حد انتظار شرکت IBM باعث شد تا سهام این شرکت 8.9% رشد کند. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq composite) رشد کرد و در رکورد جدید 6624.22 واحد بسته شد.

شاخص های سهام ایالات متحده در روز سه شنبه به رشد ادامه دادند چراکه گزارش های درآمدی مثبت شرکت ها موجب تقویت ضریب اطمینان سرمایه گذاران شد. دلار تقویت شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.3% رشد به 93.493 واحد رسید. شاخص S&P 500 با کمتر از 0.1% رشد به رکورد جدید 2559.36 واحد رسید که تحت تاثیر رشد سهام بهداشت و درمان رخ داد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones industrial average) با 0.2% رشد در رکورد بی سابقۀ 22997.44 واحد بسته شد که به دلیل رشد 4.9درصدی سهام UnitedHealth به دلیل گزارش درآمدی بهتر از حد انتظارش و چشم انداز سودش رخ داد. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq composite) با کمتر از نیم واحد ریزش به 6623.66 واحد رسید.

شاخص های سهام ایالات متحده در روز دوشنبه در رکوردهای صعودی بسته شدند چراکه پیش بینی می شود گزارش های درآمدی شرکت ها مثبت باشند. دلار دوباره تقویت شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.2% رشد به 93.251 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 0.2% رشد به رکورد 2557.64 واحد رسید که به دلیل رشد سهام بخش مالی رخ داد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.4% رشد به 22956.96 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با 0.3% رشد به 6624 واحد رسید.

شاخص های سهام ایالات متحده در روز جمعه با رشد بسته شدند که به دلیل گزارش های مثبت درآمدی رخ داد. دلار تغییر اندکی پیدا کرد علی رغم اینکه تورم پایه در سپتامبر کند شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.01% ریزش به 93.08 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 0.1% رشد به 2553.17 واحد رسید که به دلیل رشد سهام مواد و فن آوری رخ داد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.1% رشد به 22871.72 واحد رسید که به دلیل رشد سهام شرکت های American Express و McDonald’s رخ داد. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 0.2% رشد به رکورد 6605.80 واحد رسید و عملکردی بهتر از سایر شاخص ها داشت.

بازار سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه به رکوردهای صعودی جدیدی رسیدند که پس از آن رخ داد که کنگره یک تصمیم بودجه ای را به تصمویب رساند. دلار دوبارۀ تقویت شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.4% رشد به 93.895 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.5% رشد به رکورد بی سابقۀ 22775.39 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 0.6% رشد به رکورد تازۀ 2552.07 واحد رسید که ششمین روز متوالی رشدش محسوب می شود که تحت تاثیر رشد حدود 1درصدی سهام بخش های مالی و فن آوری رخ داد. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با 0.8% رشد به رکورد جدید 6585.36 واحد رسید.

شاخص های سهام ایالات متحده در روز سه شنبه در رکوردهای صعودی جدید بسته شدند چراکه آمارهای مثبت اقتصادی موجب تقویت ریسک پذیری شدند. دلار اندکی تغییر کرد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.01% رشد به 93.619 رسید. شاخص S&P 500 با 0.2% رشد به رکورد 2534.58 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.4% رشد در رکورد بی سابقۀ 22641.47 واحد بسته شد که پنجمین روز متوالی رشد این شاخص محسوب می شود. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با 0.2% رشد به رکورد جدید 6531.71 واحد رسید.

سهام ایالات متحده در روز جمعه در رکوردهای صعودی بسته شدند ضمن اینکه سه شاخص اصلی رشد ماهیانه پیدا کرد. دلار ضعیف شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% ریزش به 93.048 واحد رسید. شاخص S&P 500 با رشدی 0.4درصدی به رکورد بی سابقۀ 2519.63 واحد رسید. شاخص میانگین سهام داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.1% رشد به 22405.09 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با 0.7% رشد بهتر از سایر شاخص ها عملکرد داشت و به رکورد 6495.96 واحد رسید.

سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه به رشدشان ادامه دادند که به دلیل ارتقای رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهۀ دوم رخ داد. دلار ضیف شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.3% ریزش به 93.11 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.2% رشد به 22381.0 واحد رسید که به دلیل رشد 2.2درصدی سهام مکدونالد رخ داد. شاخص S&P 500 با 0.1% رشد به رکورد 2510.06 واحد رسید که به دلیل رشد سهام مواد رخ داد. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با کمتر از 0.1% رشد در 6453.45 واحد بسته شد.

سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه رشد کردند چراکه دونالد ترامپ و جمهوری خواهان کنگره طرح اصلاحات مالیات را اعلام کردند. تقویت دلار تثبیت شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.5% رشد به 93.428 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 0.4% رشد به 2507.04 واحد رسید که به دلیل رشد سهام مالی رخ داد. شاخص داوجونز ( Dow Jones ) با 0.3% رشد به 22340.71 واحد رسید ضمن اینکه رشد سهام JP Morgan توسط سقوط 1.9درصدی Nike خنثی شد. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq composite) با 1.2% رشد به 6453.26 واحد رسید.

تماس