مرکز آموزشی IFC Marketsاولین مراحل برای مبتدی ها
 • ثبت و تائید ایمیل
 • یک حساب مجازی افتتاح کنید
 • پلتفرم را دانلود و نصب کنید
 • میزان واریز وجه را انتخاب کنید
 • یک ابزار را انتخاب کرده و معامله را آغاز کنید
آیا برای شروع آماده اید؟
در یک حساب مجازی بدون ریسک
تمرین کنید
فقط اعداد و حروف لاتین
*
*
*
*
*
*
آیا ثبت نام کرده اید؟ از اینجا وارد شوید
اولین مراحل برای باتجربه ها
 • ثبت و تائید ایمیل
 • یک حساب مجازی افتتاح کنید
 • پلتفرم را دانلود و نصب کنید
 • یک ابزار معاملاتی را انتخاب کنید یا اینکه طبق استراتژی تان ابزارهای مختص به خودتان را ایجاد کنید (روش GeWorko و PCI)
 • تحلیل انجام دهید
 • واریز وجه انجام داده و معامله را آغاز کنید
تماس