بررسی سریع روش GeWorko و PCI


امکان معاملۀ تعداد نامحدود ابزارها
برای همه فراهم است!

تمامی کارگزارها در سال 2020 این امکان را برای معامله گران فراهم می کنند که بتوانند ابزارهای تجاری شخصی ایجاد کنند. ما این کار را هم اکنون انجام می دهیم!

مثالی از ابزارها

 • 1) EUR / DJI
 • 2) XAU / AUD
 • 3) CORN / SOYB
 • 4) APPLE+GOOGLE / DJI
 • n) AA+DIS+GE / KO+JPM+MCD
ایجاد ابزارهای تجاری شخصی
فقط اعداد و حروف لاتین
*
*
*
*
*
*
 • 1
 • افتتاح حساب و
  دانلود NetTradeX PC
 • 2
 • ایجاد PCI و
  شروع معامله

روش GeWorko -مرحله ای جدید در توسعۀ معامله و تحلیل سبد تجاری است (در نوبت دریافت ثبت اختراع). این روش اجازه می دهد که از دارائی های گوناگون موجود، ابزارهای مالی جدید ایجاد کرد و اجازه می دهد که ارزش یک دارائی را در ارتباط با دارائی دیگر تعیین نمود و همچنین اجازه می دهد که تغییر در ارزش نسبی ابزارهای جدید را در یک بازنگری تاریخی مطالعه کرد.

مزایای روش GeWorko

 • امکان ایجاد و معاملۀ ابزارهای جدید مالی ای که توسط خودتان از دارائی های گوناگون موجود ایجاد شده اند

 • امکان دریافت نرخ متقاطع جدید از تمامی ارزهای موجود

 • فرصتی ایده آل برای ایجاد یک سبد وضعیتی (شامل وضعیت های خرید و فروش) و انجام تحلیل های گرافیکی اش

 • کاهش خطرات بلندمدت

 • امکان ایجاد "یک ابزار منحصر به فرد" که نسبت به نوسان بازارها برای یک دورۀ زمانی طولانی باثبات باشد

 • تاریخچۀ قیمتی عمیق از ابزارهای ایجاد شده که به 40 سال می رسد

تماس