تقویم اقتصادی


پیگیری آخرین رویدادها از طریق تقویم اخبار فارکس برای هر معامله گری حائز اهمیت است چراکه این تقویم، رویدادهای آینده و تغییرات احتمالی در بازار را نشان می دهد. تقویم اخبار فارکس شامل اطلاعات مربوط به نرخ تورم، شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده، شاخص املاک، شاخص مدیران خرید بخش تولید، مخارج ساخت و ساز، خرده فروشی، تراز تجاری و اخبار کلیدی ایالات متحده، انگلیس، ژاپن و سایر کشورهای توسعه یافته است. به همین دلیل مهمترین رویدادهای مالی را می توان از طریق این تقویم دنبال و از آنها برای انجام پیش بینی و تصمیم دربارۀ نحوۀ عمل در صورت بروز نوسانات احتمالای و تغییر بازار استفاده کرد.

تقویم اخبار فارکس بطور پیش فرض همۀ ارزها را نشان می دهد اما این قابلیت را دارد که فقط برای نمایش ارزهای مورد نظر شما تنظیم شود. این تقویم یک ابزار ضروری برای انجام تحلیل صحیح و معامله با حداکثر راحتی است.
تماس