اخبار شرکت


به دلیل تعطیلی رسمی در ایالات متحده به مناسبت روز استقلال در سوم و چهارم ژوئیۀ 2017، زمابندی برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

نسخۀ جدید ترمینال معاملاتی NetTradeX 1.8.0 برای iOS منتشر شده است.

از آنجائیکه شرکت Yahoo! Inc توسط شرکت Verizon Communications خریداری شده و نام Yahoo به شرکت Altaba Inc تغییر کرده است لذا نام ابزار CFD مربوطه نیز از #S-YHOO به #S-AABA تغییر کرد. معامله در #S-AABA در 26 ژوئن 2017 آغاز خواهد شد.

نسخۀ جدید ترمینال معاملاتی NetTradeX 1.2.0
برای Windows Phone منتشر شد.

به دلیل رویدادهای شرکتی (تلفیق سهام) در شرکت Xerox Corporation، معامله در قراردادهای CFD در سهام #S-XRX در تاریخ 15.06.2017 متوقف خواهد شد. همۀ معاملات باز در #S-XRX در تاریخ 14.06.2017 بطور خودکار در قیمت بسته شدن بازار بسته خواهند شد.

به دلیل تعطیلات در روسیه در تاریخ 12 ژوئن (June 12, 2017)، زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر تغییر کرده اند (CET):

به دلیل تعطیلی رسمی در آلمان در تاریخ پنجم ژوئن (June 5, 2017)، زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر تغییر کرده اند (CET):

نسخۀ جدید ترمینال معاملاتی NetTradeX 2.12.1
برای ویندوز.

نسخۀ جدید
NetTradeX 2.12.0 برای سیستم عامل ویندوز.

به دلیل تعطیلات در چندین کشور از تاریخ 29 ماه مه تا 30 ماه مه 2017، زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر تغییر خواهند کرد (CET):

تماس