ابزارهای طلایی


بر خلاف شیوه های سنتی معامله که در آن طلا، در برابر دلار آمریکا یا یورو نرخ گذاری می شود، این گروه شامل شامل ابزارهای منحصر به فرد است که در آن ها طلا در برابر دارایی های دیگر نرخ گذاری می شود:


ابزار های منحصر به فرد "ابزارهای طلایی"

XAUXAG

طلا در برابر نقره
XAUOIL

طلا دربرابر نفت
XAUSnP

طلای در برابر شاخص S&P 500


این ابزارهای جدید، موقعیت های زیادی را برای معامله ارائه می دهند و امکان اتخاذ استراتژی هایی را فراهم می کنند که به دلیل ماهیت دارائی های فردی می توانند مشخصات کاملاً متفاوتی داشته باشند. "ابزارهای طلایی" موهبتی واقعی برای معامله گرانی است که معاملات شان را بر اساس نظم و تکنیک انجام می دهد چراکه سیگنال های قابل اعتمادی برای باز کردن پوزیشن های مطلوبی در قبال خطرات ارائه می دهند.

از آنها حتی می توان به عنوان معیارهایی برای ارزیابی ضریب اطمینان بازار در زمان افزایش ریسک گریزی که تفاوت بسیاری با زمانی که خوش بینی سرمایه گذاران رو به افزایش است، دارد و همچنین تحلیل عمیق روندهای بازار طلا استفاده کرد چراکه عملکرد این ابزارها نسبت به ابزارهای سنتی مشهودتر و گویاتر است. مشخص است که ابزار سنتی XAUUSD (که در آن ارزش طلا در برابر دلار آمریکا سنجیده می شود) همواره نمی تواند تحلیلی ارائه دهد که دربر گیرندۀ تصویر کاملی از بازار باشد چراکه  نوسانات جاری دلار آمریکا تابع افزایش سیاست انبساط پولی فدرال ریزرو است. این فقط "ابزارهای طلایی" هستند که می توانند برای یک تحلیل جامع و کامل در میان دسته های مختلف دارائی مورد استفاده قرار گیرند.  

نرخی که هر ابزار ارائه می دهد بازتاب دهندۀ ارزش کنونی یک اونس طلا به عنوان دارائی پایه در ابزار است که در برابر دارائی مظنه (نقره، نفت یا شاخص سهام اس اند پی500) تعیین می شود. به عبارت دیگر، نرخ هر ابزار نشان می دهد که یک اونس طلا، چند اونس نقره، چه مقدار قرارداد برای نفت یا قرارداد برای شاخص اس اند پی500 ارزش دارد. در آخر، هنگامیکه پوزیشنی بسته می شود، سرمایه گذار یک تعداد از دارائی مظنه سود یا ضرر خواهد کرد مثلاً چندین اونس نقره، چند بشکه نفت یا یک قرارداد برای شاخص سهام؛ که در نهایت به واحد ارزی موجودی حساب تجاری مشتری تبدیل می شوند.

دریافت اطلاعات بیشتر: از شرایط و ضوابط تجارت ابزارهای طلایی

محاسبه سود / ضرر

سود یا ضرر یک پوزیشن باز که به دلار آمریکا محاسبه می شود، طبق فرمول آسان و شفاف زیر به دست می آید. فرمولی که سمت چپ قرار دارد محاسبۀ سود یا ضرر برای یک پوزیشن خرید "ابزارهای طلایی" را نشان می دهد. به سادگی می تواند اثبات شود که نتیجۀ مالی دقیقاً برابر است با جمع دو عملیات مساوی (فرمول سمت راست) با دارائی یکسان که در برابر دلار آمریکا، با حجم های یکسان، اما در جهات متفاوت نرخ گذاری شده اند.

در این فرمول:

P/L - برابر است با سود یا ضرر

V - برابر است با حجم

Qo - برابر است با نرخ "ابزار طلایی" در پوزیشن باز

Qc - برابر است با نرخ "ابزار طلایی" در پوزیشن بسته

Ao - برابر است با ارزش دارائی پایه به دلار آمریکا در پوزیشن باز

Ac - برابر است با ارزش دارائی پایه به دلار آمریکا در پوزیشن بسته

Bo - برابر است با ارزش دارائی مظنه به دلار آمریکا در پوزیشن باز

Bc - برابر است با ارزش دارائی مظنه به دلار آمریکا در پوزیشن بسته

مثال محاسبۀ سود/ضرر برای عملیات هایی که با "ابزارهای طلایی" صورت می گیرند

فرض کنید که سرمایه گذاری همزمان در زمان 1 دو پوزیشن باز می کند:

 • خرید 10 اونس طلا در قیمت 1500 دلار آمریکا در هر اونس
 • فروش 750 اونس نقره در قیمت 20 دلار آمریکا در هر اونس

مهم، ارزش دلاری در هر پوزیشن برابر است با 15000 دلار آمریکا.

فرض کنید که سرمایه گذار بطور همزمان در زمان 2 هر دو پوزیشن را می بندد (پوزیشن های مخالف اجرا می کند):

 • فروش 10 اونس طلا در قیمت 1600 دلار آمریکا در هر اونس
 • خرید 750 اونس نقره در قیمت 20 دلار در هر اونس

نتایج عملیات، سود/ضر:

 • سودی معادل 1000 دلار آمریکا از عملیات هایی که با طلا صورت گرفتند

  {1000$ =(1500$-1600$)*10}

 • ضرری معادل 750 دلار آمریکا از عملیات هایی که با نقره صورت گرفتند

  {750$- =(20$-21$)*750-}

سرانجام سود سرمایه گذار برابر است با 250 دلار آمریکا  (750$-1000$).

فرض کنید که در زمان 1 (قیمت های دارائی از مثال فوق الذکر گرفته شده اند) سرمایه گذار دیگری، پوزیشن ذیل را برای ابزار طلایی XAUXAG  باز می کند:

 • خرید 10 اونس طلا در 750 اونس نقره  (750 =20$/1500$*10) ، ارزش 1 اونس طلا برابر است با 75 اونس طلا (20$/1500$)

سرمایه گذار در زمان 2 پوزیشن اش برای ابزار طلایی XAUXAG را می بنند (پوزیشن متضاد اجرا می کند):

 • فروش 10 اونس طلا، اما اکنون به ازای 761.9 اونس نقره (761.9 =21$/1600$*10)، ارزش 1 اونس طلا برابر است با ارزش 76.19 اونس نقره.

نتایج عملیات، سود/ضر:

 • سود 250 دلاری {250$ =21$*(750 اونس نقره -761.9 اونس نقره)}

هر دو سرمایه گذار سود یکسانی کسب کردند علی رغم اینکه با ابزارهای معاملاتی مختلف، تعداد پوزیشن های مختلفی گرفتند. این ثابت می کند که محاسبۀ سود یا ضرر برای ابزارهای طلایی ساده و شفاف است.

با استفاده از فرمولی که در تفسیر «ابزارهای طلایی» گفته شد، دقیقاً همان نتیجه به دست می آید:

10 = V

Qo = $1500/$20 = 75

Qc = $1600/$21 = 76.19

Ao = $1500

Ac = $1600

Bo = $20

Bc = $21

$250 = 10*(76.19 – 75)*$21 = 10*($1600/$21 – $1500/$20)*21 = 10*($1600 – $1500) – 10*($21 – $20)*$1500/$20 = $250