جفت ارزهای اصلی


از آنجائیکه دلار آمریکا، ذخیرۀ ارزش بسیاری از کشورها است، به همین دلیل حجم زیادی از معاملات را به خود اختصاص داده است. بیش از 85% از معاملات فارکس در 2010 مربوط به دلار آمریکا می شد. به همین دلیل جای تعجب نیست اگر جفت ارزهایی که در آن دلار آمریکا وجود دارد، به عنوان جفت ارزهای اصلی شناخته می شوند و بیشترین حجم معاملات در فارکس را به خود اختصاص می دهند

نمادنام، نام مستعارشارتات
AUDCADدلار استرالیا vs دلار کانادا
12
13

 >> 

line_graph.png
AUDCHFدلار استرالیا vs فرانک سوئیس
12
14

 >> 

line_graph.png
AUDJPYدلار استرالیا vs ین ژاپن
12
15

 >> 

line_graph.png
AUDNZDدلار استرالیا vs دلار نیوزیلند
12
16

 >> 

line_graph.png
AUDUSDدلار استرالیا vs دلار آمریکا
12
2

 >> 

line_graph.png
CADCHFدلار کانادا vs فرانک سوئیس
13
14

 >> 

line_graph.png
CADJPYدلار کانادا vs ین ژاپن
13
15

 >> 

line_graph.png
CHFJPYفرانک سوئیس vs ین ژاپن
14
15

 >> 

line_graph.png
EURAUDیورو(Euro) vs دلار استرالیا
17
12

 >> 

line_graph.png
EURCADیورو(Euro) vs دلار کانادا
17
13

 >> 

line_graph.png
EURCHFیورو(Euro) vs فرانک سوئیس
17
14

 >> 

line_graph.png
EURGBPیورو(Euro) vs پوند انگلیس
17
18

 >> 

line_graph.png
EURJPYیورو(Euro) vs ین ژاپن
17
15

 >> 

line_graph.png
EURNZDیورو(Euro) vs دلار نیوزیلند
17
16

 >> 

line_graph.png
EURUSDیورو(Euro) vs دلار آمریکا
17
2

 >> 

line_graph.png
GBPAUDپوند انگلیس vs دلار استرالیا
18
12

 >> 

line_graph.png
GBPCADپوند انگلیس vs دلار کانادا
18
13

 >> 

line_graph.png
GBPCHFپوند انگلیس vs فرانک سوئیس
18
14

 >> 

line_graph.png
GBPJPYپوند انگلیس vs ین ژاپن
18
15

 >> 

line_graph.png
GBPNZDپوند انگلیس vs دلار نیوزیلند
18
16

 >> 

line_graph.png
GBPUSDپوند انگلیس vs دلار آمریکا
18
2

 >> 

line_graph.png
NZDCADدلار نیوزیلند vs دلار کانادا
16
13

 >> 

line_graph.png
NZDCHFدلار نیوزیلند vs فرانک سوئیس
16
14

 >> 

line_graph.png
NZDJPYدلار نیوزیلند vs ین ژاپن
16
15

 >> 

line_graph.png
NZDUSDدلار نیوزیلند vs دلار آمریکا
16
2

 >> 

line_graph.png
USDCADدلار آمریکا vs دلار کانادا
2
13

 >> 

line_graph.png
USDCHFدلار آمریکا vs فرانک سوئیس
2
14

 >> 

line_graph.png
USDJPYدلار آمریکا vs ین ژاپن
2
15

 >> 

line_graph.png

معاملات نزد IFC Markets را آغاز کنید افتتاح حساب بیشتر بیاموزید
تماس